PL EN
Konferencja New FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes
czwartek, 4 października 2018
Raffles Europejski Warsaw
Kontakt do organizatora

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w konferencji The New FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes, która odbędzie się 4 października 2018 r. w hotelu Raffles Europejski Warsaw w Warszawie.

W gronie potwierdzonych prelegentów znajdują się m.in.: Aisha Nadar, Cremona Cotovelea, Cyril Chern, Nael Bunni, Paweł Zejer, Marcin Klamer, Jakub Troszyński, Michał Skorupski, Andrzej Rybicki, Marek Orlik, Tomasz Stępień, Ewelina Czerniawko-Karcz, Marek Furtek, Justyna Szpara, Rafał Morek, Hubert Wysoczański, Daniel Garton, Michał Subocz, Micha Zieniewski, Paweł Samborski oraz Piotr Bytnerowicz.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie niniejszego formularza rejestracyjnego online oraz potwierdzenie jego wysłania przyciskiem „Wyślij zgłoszenie”. Rejestracja na wydarzenie wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłaty rejestracyjnej, która pokrywa koszty uczestnictwa w wydarzeniu. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT. Faktura zostanie przesłana na adres korespondencyjny lub email wskazany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym.

Wysokość opłaty rejestracyjnej dla jednego uczestnika zależy od terminu dokonania zgłoszenia:

Opłata 450 PLN netto – w przypadku rejestracji do 9.09.2018 r.
Opłata 750 PLN netto – w przypadku rejestracji od 10.09.2018 r.

Informujemy, że w przypadku braku uiszczenia opłaty rejestracyjnej w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, rejestracja na konferencję zostanie anulowana.

Organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu. Istnieje natomiast możliwość rejestracji innej osoby w to miejsce, bez dodatkowych opłat.

Weź udział w konferencji
Tytuł
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Firma / Instytucja *
Ulica *
Nr *
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Nr telefonu *
Nr telefonu komórkowego
E-mail *
Opłata konferencyjna
Wprowadź prawidłowy kod weryfikacyjny
Dane do faktury
Kopiuj dane adresowe
Imię *
Nazwisko *
NIP / PESEL *
Ulica *
Nr*
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Pełna nazwa firmy *
Ulica *
Nr*
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Miejscowość *
NIP *

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Jana Pawła II 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000034991 („Kancelaria”). Kancelaria jest częścią globalnej sieci White & Case. Lista podmiotów zrzeszonych w globalnej sieci White & Case dostępna jest pod adresem www.whitecase.com/locations.
  2. W niniejszej informacji wskazano cele i sposoby wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Kancelarię, podmioty, którym Kancelaria udostępnia te dane, a także opisano Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Czytaj więcej

ZGODA NA PRZESYŁANIE POWIADOMIEŃ

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Rejestracja na konferencję wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej.